top of page
G0049176.jpg

בית הספר לטיסה
וטיסות חוויה בטרקטורון מעופף (בקאיי)

לוגו לאתר.png
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

בית הספר לטיסה

בית הספר לטיסה פועל בכל ימות השבוע כולל סופ"ש במנחת הסמוך ל-קיבוץ שמרת שבגליל המערבי.

השיעורים מתקיימים בשעות הבקר מהזריחה ועד כשלוש שעות אחרי וכן בשעות אחר הצהרים במידה ומזג האוויר מאפשר זאת.

לטרקטורון המעופף מערכות היגוי כפולות (בדומה לרכב ללימוד נהיגה) ומצוייד במנוע ומכלולים מאושרים לתעופה הספורטיבית.

לפרטים ->

תוכנית הקורס

4f2e5ef8-9f59-4fd8-9ebd-94c8eff6e22a.JPG

הקורס מורכב מ-13 מפגשים אוויריים בהם ילמד החניך בדיקות והכנת הכלי לטיסה, המראות ונחיתות, גישות וטיסות נמוכות, שליטה במצבי חירום וטיסה במזג אוויר פעיל, אוויראות וניווט. מפגש מוערך בכ-90-120 דקות, מתוכן 60 דקות הטסה.

שיעור תאוריה מקיף יועבר בכיתת הדרכה ומוערך בכ-5 שעות בנושאים, אוויראות, מכניקת הטיסה, מטאורולוגיה, אווירודינמיקה, תקנות וחוקי הטייס, תכנון מסלול טיסה, יישומי חיזוי מזג האוויר.

בשלב מתקדם של הקורס החניך יבצע טיסת סולו (יחיד) ראשונה בהשגחה מהקרקע של המדריך באמצעות מכשיר קשר.

בגמר הקורס יקבל החניך תעודת הסמכה להפעלה כללית, דרגה-1, להטסת טרקטורון מעופף ללא נוסע למשך 25 שעות טיסה בפרק זמן מינימלי של 3 חודשים. לאחר מכן ישלים השתלמות נוספת בנושאים מתקדמים שבסיומה יקבל הסמכה להפעלה כללית, דרגה-2, כטייס מהמניין הרשאי להטיס נוסע.

מחירים:

קורס הפעלה כללית לדרגה 1,

13 מפגשים מעשיים, מפגש תיאוריה בכיתה, מבחן יידע

16,500ש"ח

 

קורס הפעלה כללית לדרגה 2,

1-3 מפגשים מעשיים על כלי הטייס של החניך.

2,000ש"ח (קיימת תוספת תשלום במידה ויידרש תרגול על כלי הטייס של בית הספר)

* במידה וידרשו שיעורים נוספים מעבר לחבילות לעיל - מחיר כל שיעור נוסף 1,200ש"ח.

תנאי הסף להשתתפות בקורס:

מעל לגיל 16

מצב הבריאותי תקין (יש להיוועץ ברופא בכל דילמה רפואית) או לחילופין מחזיק ברישיון נהיגה

bottom of page